Vanessa Van Landegem

Vanessa

Integratief psychotherapeut

Doelgroepen:

Volwassenen-en-adolescenten, Gezin, Relatie

Specialisatie / Ervaring:

Graag deel ik onderstaande prachtige visie op levenskunst van filosofe en schrijfster Simone de Beauvoir:

“Levenskunst is het lef vinden om te breken met het ideaal en leren luiseren naar je eigen waarheid. Het vasthouden aan ideaalbeelden is slechts ‘lifestyle’ en zorgt dat je aan de oppervlakte van het leven blijft en alles wat je uniek maakt, verstopt blijft. Als ik niet durf te laten zien hoeveel liefde en creativiteit er diep in mij schuilgaat, als ik niet durf te mislukken, als ik niet kwetsbaar kan zijn, hoe kan ik dan ooit de top van mijn kunnen bereiken?” Simone de Beauvoir

Haar inspirerende woorden raakten me en zorgden voor een verschuiving in mijn denken en daaruit volgend mijn handelen.

Innerlijk werk bracht me het inzicht waarom ik worstelde met uitdagingen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. Ik was zo gewend geraakt aan het me aanpassen aan mijn omgeving, dat ik nog amper wist wie ik was of wat ik wilde waardoor ik de verbinding met mezelf verloor. Geen grenzen voelen en aangeven, teveel hooi op mijn vork nemen, ... het kostte me veel energie.

Door niet helpende overtuigingen en patronen aan te pakken, mijn innerlijke saboteur en perfectionist af en toe het zwijgen op te leggen en resoluut voor mezelf te kiezen, kwam er beweging. Ik richtte mijn aandacht op mezelf (zelfliefde), gaf me wat ik nodig had (zelfzorg) en zette stappen in de richting van mijn verlangen. En dat verlangen is belangrijk. Het verlangen om te blijven ervaren, leren en groeien. Het transformeerde mijn leven volledig. Mijn creativiteit stroomde terug en ik durfde me laten zien. Ik liet me hierbij inspireren door verschillende personen en voelde de energie opnieuw stromen en sprankelen.

Therapie vraagt moed en de bereidheid om naar jezelf te kijken. Samen met jou aanschouw ik graag de levensvragen of zorgen waarmee je zit en staan we in alle rust en vertrouwen stil bij wat er in jou leeft. We exploreren eveneens welk verlangen er graag in jou zichtbaar wil worden en hoe je terug in verbinding met je essentie je mooiste leven kan ervaren.

Voel je welkom! Ik kijk er alvast naar uit om jou te ontmoeten.

Opgeleid in de humane wetenschappen werkte ik een tiental jaar als slachtofferbejegenaar met slachtoffers van misdrijven en intrafamiliaal geweld en deed ik sociaal onderzoek naar de leefomstandigheden (verwaarlozing, misbruik, geweld, ...) van minderjarigen in hun gezinscontext. Hierbij stootte ik op verschillende patronen en dynamieken die speelden bij zowel de cliënt als zijn omgeving. De roep om als therapeut clënten te mogen begeleiden in hun zoektocht naar antwoorden, verlichting of zingeving werd geboren.

Ik ben opgeleid aan de Educatieve Academie in Berchem in de Interactionele Vormgeving. In dit hulpverleningsmodel worden reeds bestaande therapeutische stromingen met elkaar in interactie gebracht zonder hun eigenheid te verliezen.

Als integratief psychotherapeut maak ik gebruik van verschillende therapeutische inzichten en methodieken die het beste aansluiten bij wat jij inbrengt om je te ondersteunen bij jouw uitdagingen, het (terug)vinden van jouw kracht en het innemen van jouw plek in deze wereld.

Er kunnen methodieken aan bod komen uit: - Contextuele therapie - Lichaamsgerichte therapie - Jungiaanse psychologie - Psychodrama - Systeemtherapie - Gestalttherapie - Voice dialogue - Psychosynthese

Ik ben lid van onderstaande (beroeps)verenigingen: * V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving) * B.V.P. – A.B.P. (Belgische Vereniging voor Pyschotherapie) * E.A.P. (European Association of Psychotherapy) * HSP Vlaanderen (Vlaamse Vereniging voor Hoogsensitieve Personen)

Ik volg de nodige intervisie, supervisie en bijscholingen.

Thema's
Welke thema’s leven er bij jou?• Voel je verdriet, angst, paniek, stress, boosheid, schaamte, schuld, leegte, eenzaamheid, ... of voel je juist zeer weinig? • Raak je snel overweldigd en overprikkeld bij bepaalde personen of situaties? Ben je hooggevoelig en zoek je naar handvatten om daarmee om te gaan? • Snak je naar meer rust en ruimte voor jezelf? • Loop je vast in jezelf, je werk of je relaties? • Ervaar je lichamelijke klachten waarvan je vermoedt dat ze een emotionele oorzaak hebben? • Zit je vast in een destructieve relatie? Heb je relatie- of gezinsproblemen? • Lig je vaak te piekeren of voel je je opgebrand? Is het nooit goed genoeg en neem je teveel hooi op je vork? • Kamp je met onzekerheid, een laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, vermoeidheid of zingevingsvragen?Gaat je verlangen uit naar: • Het vinden van woorden voor datgene dat je moeilijk uitgesproken krijgt? • Het (terug)vinden van jezelf en luisteren naar je innerlijke stem/leider? • Het groeien en tot zelfinzicht komen, het verruimen van je bewustzijn? • Anders leren kijken naar situaties en leren luisteren naar je lichaam? • Het leren ontwikkelen van meer zelfliefde en zelfzorg in jouw leven? • Een meer compassievolle manier van kijken naar jezelf en de ander? • Een gezonde relatie en verbinding aangaan met jezelf en anderen? • Het ontdekken wie je bent, wat je wil en nodig hebt? • Meer tevredenheid, genieten en plezier ervaren? • Het leren voelen en aangeven van grenzen? • Regie over je eigen leven?

Plan hieronder uw afspraak